Tisk

Astma definice a dělení, projevy

Mária Paláková Stav: Odevzdáno

ASTMA BRONCHIALE 

Astma, toto dnes už civilizačné ochorenie, má viacero prívlastkov. Čoraz častejšie sa o astme hovorí ako o epidémii 3. tisícročia. Prečo? Môže za to nárast počtu neustále novo diagnostikovaných prípadov, ako aj posun prepuknutia ochorenia do čoraz mladších vekových skupín. 

Čo to vlastne je?

Pľúcne ochorenie charakterizované obštrukciou dýchacích ciest, ktorá je spontánne alebo vplyvom liečby reverzibilná, zápalom dýchacích ciest a zvýšenou reaktivitou dýchacích ciest na radu podnetov. Obštrukcia dýchacích ciest pri prieduškovej astme vzniká následkom kombinácie faktorov, medzi ktoré patrí: spasmus hladkej svaloviny dýchacích ciest, opuch sliznice dýchacích ciest, zvýšená sekrécia hlienu, bunková (hlavne eozinofilná) infiltrácia stien dýchacích ciest a poškodenie a odlupovanie epitelu dýchacích ciest. Všetci astmatici s aktívnym ochorením majú typicky hyperaktívne dýchacie cesty, čo sa prejavuje prehnanou bronchokonstrikčnou reakciou na rôzne stimuly.

A teraz trošku laicky

Astma je chronické prieduškové ochorenie. Prejavuje sa záchvatmi dušnosti, ktoré sú spôsobené prechodným zúžením priedušiek. Zúženie znamená prekážku prúdenia vzduchu v dýchacích cestách. Výsledkom tohto mechanizmu je astmatický záchvat. Astmatický záchvat je akútna zdravotná príhoda charakterizovaná poruchou výmeny plynov v pľúcach, sprevádzaná dramatickými subjektívnym prejavmi. Podkladom pre rozvoj astmy bronchiale je dlhodobý zápal dýchacích ciest s vysokou citlivosťou na dráždivé podnety. Tieto podnety sú spúšťačmi astmatickej reakcie.

Aké sú príznaky? 

Príznaky sa u jednotlivých astmatikov výrazne líšia frekvenciou a stupňom. Niektorí astmatici sú bez problémov, len s občasnými nevýraznými, krátkymi epizódami. Iní majú trvalo mierny kašeľ  a piskoty s občasnými ťažkými exacerbaciami príznakov po expozícii známym alergénom, vírusovou infekciou, záťaží alebo nešpecifickým dráždivým stimulom. Príznaky môžu byť vyvolané tiež psychologickými faktormi, ktoré sú spojené s plačom, krikom a smiechom. U detí môže byť skorým znakom škrabanie na prednej stene krku alebo hornej časti hrudníku a jediným príznakom ochorenia môže byť suchý kašeľ. Astmatik obvykle najskôr zaznamená dušnosť, tachypnoe, kašeľ, tlak na hrudi a niekedy aj počuteľné piskoty. Epizóda môže rýchlo ustúpiť alebo pretrváva hodiny až dni. 

Dá sa liečiť? 

Na liečbu je okrem farmakoterapie potrebná aj pohybová a dychová liečba. Vhodnou pohybovou terapiou sa dá znížiť množstvo záchvatov, aj pretože sa zvýši odolnosť jedinca proti chladu a únave. 
Neexistuje liek na vyliečenie astmy, dá sa iba kontrolovať. Astmu diagnostikujeme vyšetrením, ktoré sa nazýva spirometria. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase. Spirometria je vykonávaná  na špecializovaných oddeleniach.

http://www.srobarovustav.sk/sk/


POUŽITÁ LITERATÚRA
Merck manual: kompendium klinické medicíny. Praha: X-Egem, 1996. ISBN 80-85395-98-3.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spirometria