Tisk

Bc. Clara Lewitová

Jana Faicová Stav: Zkontrolováno

Celým jménem Bc. Clara Marie Helena Lewitová (dříve Hermachová) je česká fyzioterapeutka žijící v Rakousku, kde má svou soukromou praxi, ale učí, přednáší a poskytuje konzultace i v České republice. Je dcerou Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., jednoho ze zakladatelů Pražské školy rehabilitace, který ji stejně jako Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc a Doc. MUDr. František Véle, CSc. učil. Ze zkušenosti své mnohaleté praxe, inspirována svými učiteli, vyvinula svůj originální přístup, který nazvala Fyzioterapie funkce.

Sama tuto metodu popisuje takto:

„Fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu.“

Tento přístup vychází z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje v jakém napětí (malém, velkém či optimálním) jsou jednotlivé části těla a jak si stojí vůči ostatním. Při terapii je využíváno jemných technik dotyků, kterými se napětí optimalizuje, technik stabilizace kloubů, práce s chodidly a vnímáním dotyků. Tato metoda učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby bylo docíleno minimalizace nebo úplného vyléčení poruchy. Vždy počítá s tím, že terapeut i pacient jsou v nekončícím procesu učení a každá situace dává možnost najít pro pacienta další cestu, jak pracovat se svým tělem. Pacienti mohou být všech věkových skupin včetně miminek s jakýmikoli pohybovými problémy.

V současné době vede tyto kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře:

1. Forma – Funkce – Facilitace

2. Pohyb a stabilita

3. O dýchání

4. Funkční tape

Kurz Forma – Funkce – Facilitace je úvodním náhledem do celého konceptu. Autorka metody v něm vyučuje základním tezím, kdy je třeba pochopit, že forma (myšleno tvar těla a jeho jednotlivých částí) vždy vypovídá o tom, jak probíhá funkce (pohyb, držení těla, vnímání). Terapie musí ve výsledku probíhat tak, aby se vhodně stimuloval systém (facilitoval) a aby se forma i funkce začaly měnit optimálním směrem.

Podle metody Fyzioterapie funkce se v této době, kromě výše uvedených hlavních kurzů, konají také kurzy zaměřené na jednotlivé problémy. Mezi ně patří tyto kurzy: „O vnitřních prostorech“ (myšleno uvnitř těla), „O hypermobilitě“, „O rukách“ a „O nohách“.

Dalo by se říct, že nohy, dříve často opomíjené části těla, jsou dnes velkým tématem vzhledem k celkovému vlivu na tělo. Clara Lewitová se o toto téma zajímala a již v roce 1998 publikovala v odborné literatuře průlomový článek „O botách“, kde definovala, jaké parametry by měla obuv splňovat, aby neměla negativní vliv na nohu a chůzi. V návaznosti na tento článek začala spolupracovat s firmou vyrábějící barefoot obuv.

Clara Lewitová se také věnuje pacientům, kteří mají Marfanův syndrom. Mezi příznaky tohoto syndromu kromě jiných patří hypotonické svalstvo, změklý vazivový aparát a hypermobilní klouby. Kromě konzultací pro tyto pacienty navíc sestavila text s návodnými obrázky nazvaný „Máme volné vazivo – co můžeme dělat? Několik myšlenek a návrhů ke svépomoci“. Tento text je k dispozici pacientům i veřejnosti na webových stránkách Českého sdružení Marfanova syndromu.

Zdroje:

Centrum komplexní péče - Dobřichovice | CPK - Dobřichovice [online]. [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://www.ckp-dobrichovice.cz

Fyzioterapie funkce dle Lewitové - dmoinfo.cz. Aktuality - dmoinfo.cz [online]. [cit. 29.01.2018]. dmoinfo.cz [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://www.dmoinfo.cz/fyzioterapie-funkce-dle-lewitove

Portál dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji | DVKK | [online]. ISŠ Cheb [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://www.dvkk.cz/aktuality/fyzioterapie-funkce/

Některé zajímavé fyzioterapeutické koncepty | Léčba a prevence pohybem. Léčba a prevence pohybem [online]. [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://varekovaj.blog.cz/1006/nektere-zajimave-fyzioterapeuticke-koncepty

Clara Lewitová - Ahinsa shoes - barefoot | vegan | ethical shoes. Ahinsa shoes - barefoot | vegan | ethical shoes [online]. Ahinsa shoes [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://ahinsashoes.cz/clara-lewitova

Cviky pro Marfánky od Clary Lewit | Marfanuvsyndrom. O sdružení | Marfanuvsyndrom [online]. [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://www.marfanuvsyndrom.websnadno.cz/Cviky-pro-Marfanky-od-Clary-Lewit.html