Předmět Zdravotní TV (=ZTV) pro fyzioterapii

Zdravotní tělesná výchova je specifická forma tělesné výchovy (TV) určená pro zdravotně oslabené jedince, zařazené do III. zdravotní skupiny dle zdravotnické klasifikace. ZTV je určena všem věkovým skupinám.

Naučíte se základy, jak sestavit a vést metodicky správně cvičební jednotku v ZTV, samostatně připravíte obsah jednotky ZTV a vyzkoušíte si na malé ukázce, jak vést cvičební jednotku s pacienty či klienty. Pro přípravu náplně budoucích cvičebních jednotek s různým zaměřením potřebujete vědět, jací pacienti k vám mohou přijít a s jakými konkrétními zdravotními obtížemi se u vašich budoucích klientů/pacientů budete setkávat.

V zimním semestru si sestavíte přehled nejčastějších oslabení (malá „skripta“) a také přehled možností nápravy. Hledejte inspiraci v různých zdrojích: na internetu, v knížkách, v praxi. V letním semestru přidáte své vlastní cvičení.